Trwała zmiana vs zmiana krótkoterminowa

Modele Markowa to narzędzie do opisywania zmian w dynamicznym systemie. Rozpisując prawdopodobieństwo przejścia z każdego z elementów systemu w dowolny z dostępnych mu stanów, pozwalają przewidzieć co stanie się z systemem po dłuższym czasie. Takim prostym systemem...

Struktura Rozżalenia

Anglicy mają taki fajny termin „resentment” najpełniej oddający temat, którym chcę się zająć w dzisiejszym wpisie. Temat szalenie powszechny w codziennym życiu, w bliższych i dalszych relacjach, ale na tyle mało publiczny, w naszej kulturze będący na tyle...