Rozwój Osobisty dla Początkujących

Rozdział 4.3 – Jak myśleć perspektywicznie


Brak perspektywicznego myślenia jest trzecią, obok nadmiernego ulegania emocjom oraz rozlicznych błędów poznawczych, najczęstszą przyczyną złych decyzji, jakie podejmujemy.

Niestety, nie jesteśmy uczeni takiego myślenia. Jeśli w naszej kulturze czy edukacji przewija się idea myślenia perspektywicznego, to zwykle dotyczy ona dużych, ogólnych idei. Haseł w stylu „Ucz się dobrze, a dostaniesz dobrą pracę.” Są one niestety zbyt ogólne i impersonalne, aby w jakikolwiek znaczący sposób wpłynąć na większość ludzi.

Tymczasem dobre myślenie perspektywiczne jest, pośród wielu innych kwestii, bardzo osobiste. Zajmuje się tym, jakie będą konsekwencje określonych działań dla Ciebie. Dopiero dzięki temu takie rozważania mają jakąkolwiek szansę faktycznie do Ciebie dotrzeć i wpłynąć na Twoje zachowania.


1. Wyjdź w przyszłość

Podstawowy rodzaj myślenia perspektywicznego to myślenie w perspektywie czasowej. Jakie będą konsekwencje tego, co zrobisz? Czy wpłynie to na Twoje życie w najbliższym czasie? A co z efektem za kilkanaście dni? Tygodni? Lat?

Oczywiście, nie jesteś w stanie przewidzieć przyszłości. Ale nawet ułomne próby takiego przewidywania mogą wskazać Ci na istotne i warte rozważenia kwestie w drodze do sukcesu. Nie chodzi tu też o poddawanie się presji w stylu „wszystko co robię ma ogromne konsekwencję, więc nie mogę niczego zrobić”. Celem jest po prostu wzbogacenie Twojego życia o częstsze przyjmowanie takiej perspektywy.


Ćwiczenie: Perspektywa czasu

Pomyśl o zachowaniu, które chcesz zrealizować. Wyobraź sobie, że je robisz.

Następnie wybierz się w myślach przyszłość, patrząc jakie będą konsekwencje tego zachowania. Jeśli jest to coś co robisz regularnie, patrz jak te konsekwencje się nawarstwiają z każdym kolejnym powtórzeniem. Przejdź tak w myślach do przodu, sprawdzając po kolei konsekwencje za:

– kilkanaście minut

– dzień

– kilka dni

– kilka tygodni

– kilka miesięcy

– rok

– kilka lat

– dwadzieścia – trzydzieści lat

Jak teraz postrzegasz to zachowanie? Czy warto je robić? Może warto je wzmocnić? A może ograniczyć?


2. Wyjdź z własnej głowy

Oprócz przyszłych konsekwencji dla Ciebie warto również wziąć pod uwagę konsekwencje dla innych osób. Jest to coś, o czym często zapominamy, skupieni na swoim własnym losie i życiu. Tymczasem warto o nich pomyśleć choćby dlatego, że wtórnie wpłyną również na Ciebie.

Podobnie jak w kwestii przyszłości, tak i tutaj Twoje realne zdolności do przewidywania reakcji innych ludzi są ograniczone. Nie jesteś przecież telepatą! Jednocześnie sama próba spojrzenia na sprawę z ich perspektywy może dać Ci wartościowe informacje.


Ćwiczenie:

Pomyśl o zachowaniu, które chcesz zrealizować. Wyobraź sobie, że je robisz.

Jakie są jego konsekwencje dla ludzi wokół Ciebie? Bliskich? Współpracowników? Kolegów? Wrogów?

Jakie te konsekwencje będą w dłuższym przedziale czasowym?

Czy z tej perspektywy warto to działanie podejmować?


Dobre decyzje są podstawą przyszłych sukcesów. Dlatego stosując takie perspektywiczne podejścia, zwracając uwagę na możliwe problemy z błędami poznawczymi oraz racjonalnie analizując stające przed Tobą wyzwania, odkryjesz, że pożądane przez Ciebie wyniki jakoś tak łatwiej się realizują i szybciej znajdują się w Twoim zasięgu.


Wróć do spisu treści

Rozwój Osobisty dla Początkujących jest dostępny ZA DARMO. Są to informacje na tyle ważne i podstawowe, że chcieliśmy zadbać o ich udostępnienie jak najszerszej publiczności, także osobom które mogły nie być jeszcze zdecydowane na zakup materiałów rozwojowych (lub po prostu nie było ich na to stać).

Jeśli jednak chcesz z tych informacji korzystać nieco wygodniej, w formie e-booka, lub też po prostu docenić pracę włożoną w zebranie i przygotowanie tego poradnika czy w działalność autora - możesz to zrobić kupując ebook, dostępny na MindStore.

Dzięki za wsparcie :)

Podziel się tym tekstem ze znajomymi:
Następny wpis
Poprzedni wpis