Nieprawdziwa przedsiębiorczość…

Amerykanie mają takie powiedzenie „All sizzle, no steak.” Można by je luźno przetłumaczyć jako „masa skwierczenia (w domyśle: pieczonego mięsa), ale kotleta brak”. Sprzedawców uczy się często, by sprzedawali właśnie to budujące apetyt skwierczenie, zapowiadające...

Mentalność strusia

Po świecie krąży popularny mit, że zagrożony struś chowa swoją głowę w piasek i wierzy dzięki temu, że skoro on nie widzi zagrożenie, to i źródło zagrożenia nie dostrzeże jego. Chociaż strusie tak nie postępują, tego typu mentalność bywa niekiedy rzeczywiście...