Rozwój Osobisty dla Początkujących

Bibliografia

Materiał ten został przygotowany w oparciu o rozległą bazę wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, takich jak psychologia, neurologia czy ekonomia behawioralna. Nie sposób wymienić wszystkich materiałów wykorzystanych w jej przygotowaniu, postaram się więc wskazać przynajmniej niektóre publikacje ułatwiające dalsze poznawanie tematu.
Część 1. Podstawy Rozwoju
Rola praktyki w uczeniu się jest nie do przecenienia.
Patrz np.  Kolb. D. A. i Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. w C. Cooper (red.), Theories of Group Process
Kolb, D (1984). Experiential Learning as the Science of Learning and Development.


Dalsze przykłady mitów i patologii rozwojowych znajdziesz w:
Steve Salerno (2006) SHAM: How the self-help movement made America helpless.
Barbara Eihenreich (2010) Bright-Sided: How positive thinking is undermining america.
Artur Król (2015) Rozbój Osobisty: Fakty i mity na temat rozwoju osobistego.


Część 2. Motywacja i zarządzanie czasem
Doran, G. (1981). There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. Management Review  70 (11): 35–36.
Wiseman. R. (2009) 59 Seconds: Think a little, change a lot.
Reed, W. J. (2001), The Pareto, Zipf and other power laws, Economics Letters 74 (1): 15–19
Allen, D. (2001). Getting things done: the Art of Stress-Free Productivity.
Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology 74 (5): 1252–1265
Gailliot, M. T., Baumeister, R. F., Dewall, C. N., Maner, J. K., Plant, E. A., Tice, D. M., Brewer, B. J., Schmeichel, Brandon J. (2007). Self-control relies on glucose as a limited energy source: Willpower is more than a metaphor. Journal of Personality and Social Psychology 92 (2): 325–336
Duckworth, A. L., Kirby, T. A., Gollwitzer, A., & Oettingen, G. (2013). From fantasy to action: Mental Contrasting with Implementation Intentions (MCII) improves academic performance in children. Social Psychological and Personality Science, 4, 745-753.
Oettingen, G., Wittchen, M., i Gollwitzer, P. M. (2013). Regulating goal pursuit through Mental Contrasting with Implementation Intentions. W E. A. Locke, & G. P. Latham (Red.), New developments in goal setting and task performance (s. 523-548).
Graybiel, A.M. i Smith, K.S. (2014) Good habits, bad habits. Sci. Am, 310:38-43.
Smith, K.S. i Graybiel, A.M., (2014) Investigating habits: strategies, technologies, and models. Front. Neurosci., 8:39.
Aarts A., Custers R., Veltkamp M.,(2008) Goal priming and the affective-motivational route to nonconscious goal pursuit. Social Cognition. 10/2008; 26(5) s. 555-577


Część 3. Skuteczna Komunikacja
Sritharan, R.; Heilpern, K.; Wilbur, C. J.; Gawronski, B. (2010). I think I like you: Spontaneous and deliberate evaluations of potential romantic partners in an online dating context. European Journal of Social Psychology 40: 1062–1077.
Lorenzo, G. L.; Biesanz, J. C.; Human, L. J. (2010). What Is Beautiful Is Good and More Accurately Understood: Physical Attractiveness and Accuracy in First Impressions of Personality. Psychological Science 21 (12): 1777–1782.
Aronson, E., Willerman, B., i Floyd, J. (1966). The effect of a pratfall on increasing interpersonal attractiveness. Psychonomic Science. Vol 4(6), 227-228.
Ein-Gar, D., Shiv, B., i Tormala, Z. L. (2012). When blemishing leads to blossoming: The positive effect of negative information. Journal of Consumer Research, 38(5), 846-859.
Keith Johnstone (1999) Impro for storytellers.
Naftulin, D., Ware, J., Donnelly F.,  The Doctor Fox Lecture: A Paradigm of Educational Seduction, Journal of Medical Education 48 (1973): 630-635
Williams R.  i Ware J., „alidity of student ratings of instruction under different incentive conditions: A further study of the Dr. Fox effect, Journal of Educational Psychology 68 (1976): 48–56.
Beaman A., Cole M., Preston M., Klentz B., Mehrkens Steblay N. (1983) Fifteen Years of Foot-in-the Door Research: A Meta-Analysis Pers Soc Psychol Bull 9: 181-196,
Gulliver, P.H (1979) Disputes and Negotiation: A Cross Culture Perspective.
Dan Ariely (2013) The honest truth about dishonesty.


Część 4. Mądre decyzje
Nickerson, R. (1998). Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. Review of General Psychology 2 (2): 175–220.
Festinger, L. (1962). Cognitive dissonance. Scientific American 207 (4): 93–107.
Asch, S. E. (1940). Studies in the principles of judgments and attitudes: II. Determination of judgments by group and by ego-standards. Journal of Social Psychology, 12, 433–465.
Asch, S. E. (1948). The doctrine of suggestion, prestige and imitation in social psychology. Psychological Review, 55, 250–276.
Nisbett, R., Caputo C., Legant P., Marecek J., (1973). Behavior as seen by the actor and as seen by the observer. Journal of Personality and Social Psychology 27 (1): 154–164.
Malle, B. (2006). The actor-observer asymmetry in causal attribution: A (surprising) meta-analysis. Psychological Bulletin (132): 895–919.
Fischhoff, B. i Beyth, R. (1975). „I knew it would happen”: Remembered probabilities of once-future things. Organizational Behavior and Human Performance 13, 1-16.
Pronin, E., Lin, D., i Ross, L. (2002). The Bias Blind Spot: Perceptions Of Bias In Self Versus Others Personality and Social Psychology Bulletin, 28(3), 369-381.
Claudia Hammond (2013) Time Warped


Część 5. Zdrowe emocje
Jennifer Hecht (2008) The Happiness Myth
Li L, Young D, Wei H, Zhang Y, Zheng Y, Xiao S, Wang X, Chen X. (1998) The relationship between objective life status and subjective life satisfaction with quality of life. Behav Med. 23(4):149-59.
H. Lepper (1996) In pursuit of happiness and satisfaction in later life : a study of competing theories of subjective well-being
Lyubomirsky, S., & Ross, L. (1997). Hedonic consequences of social comparison: A contrast of happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1141-1157.
Maglio, S. J., Gollwitzer, P. M. i Oettingen, G. (2014). Emotion and control in the planning of goals. Motivation and Emotion, 38, 620-634.
Lazarus, R. S. (1966). Psychological Stress and the Coping Process.
Grossman P, Niemann L, Schmidt S, Walach H. (2004) Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A meta-analysis. J Psychosom Res. 2004 Jul;57(1):35-43.


Część 6. Zdrowe finanse
Thomas Stanley i William Denko (1996) The millionaire next door


Część 7. Kreatywność i nauka
LaBar, K. S. i Cabeza, R. (2006). Cognitive neuroscience of emotional memory. Nature Neuroscience Reviews, 7, 54-56.
McGaugh JL. (2004) The amygdala modulates the consolidation of memories of emotionally arousing experiences. Annual Review of Neuroscience. 27:1–28.
Ogle, D. (1986). The K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. The Reading Teacher, 39, 564–570.
Rodgers, C. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104(4), 842–866.
Marliee Sprenger (2005) How to teach so students remember
Nordhielm, C. L. (2002). The influence of level of processing on advertising repetitioneffects. Journal of Consumer Research, 29, 371-382.
Nungester, R. J. i Duchastel, P. C. (1982).Testing versus review: Effects on retention.Journal of Educational Psychology, 74, 18-22.


Część 8. Rozwój w związku
Aron A, Norman CC, Aron EN, McKenna C, Heyman RE. (2008) Couples’ shared participation in novel and arousing activities and experienced relationship quality. J Pers Soc Psychol. 78(2):273-84.
Knobloch L., Carpenter-Theune K. (2004) Topic Avoidance in Developing Romantic RelationshipsAssociations with Intimacy and Relational Uncertainty. Communication Research vol. 31 no. 2 173-205
Driver, J.,  i Gottman J. (2004) Daily marital interactions and positive affect during marital conflict among newlywed couples. Family Process 43(3):301–314.
Turner C. (1994) Follow Through in Conflict Resolution as a Factor in Marital Satisfaction and Personal Happiness


Część 9. Twoja Kariera
Yukl G., Fu P.P. (1999) Determinants of delegation and consultation by managers.  Journal of Organizational Behavior 20(2):219 – 232.
Sengul M., Gimeno J., Dial J. (2012) Strategic Delegation: A Review, Theoretical Integration, and Research Agenda Journal of Management  38: 375-414,


Część 10. Zdrowy Rozwój
Te rozdziały są na tyle specyficzne, że nie będę Ci tu proponował bibliografii – skupiają się bowiem na autorefleksji.


Wróć do spisu treści

Rozwój Osobisty dla Początkujących jest dostępny ZA DARMO. Są to informacje na tyle ważne i podstawowe, że chcieliśmy zadbać o ich udostępnienie jak najszerszej publiczności, także osobom które mogły nie być jeszcze zdecydowane na zakup materiałów rozwojowych (lub po prostu nie było ich na to stać).

Jeśli jednak chcesz z tych informacji korzystać nieco wygodniej, w formie e-booka, lub też po prostu docenić pracę włożoną w zebranie i przygotowanie tego poradnika czy w działalność autora - możesz to zrobić kupując ebook, dostępny na MindStore.

Dzięki za wsparcie :)

Podziel się tym tekstem ze znajomymi:
Następny wpis
Poprzedni wpis