Modelowanie – Perspektywa BeyondNLP

Modelowanie jest podstawą „klasycznego” NLP. Można wręcz powiedzieć, że NLP jest modelowaniem, a gotowe modele, presupozycje NLP, itp. można by zaliczyć raczej do „dziedziny NLP”. Jednocześnie, dość paradoksalnie, większość osób zajmujących się NLP nie ma pojęcia czym...

Beyond NLP – przedstawienie nowej metody

BeyondNLP: Neural Landscape Repatterning (NLR) jest metodą budowania większej skuteczności osobistej w oparciu o najlepsze dostępne wzorce zachowania i myślenia. Jego korzenie sięgają NLP, ale NLP zweryfikowanego w świetle bogactwa współczesnej wiedzy z takich...