Dlaczego nierówności są problemem – przegląd literatury

Jakiś czas temu w jednej z dyskusji zostałem poproszony przez o listę źródeł i badań, które stoją u podstaw mojej argumentacji za redukcją nierówności i jej wpływem na gospodarkę. W końcu miałem chwilę by do tego przysiąść – pomyślałem, że innych też może to zainteresować. Ponieważ prosiło o nią wiele osób indywidualnie, pomyślałem, że można z tego po prostu zrobić wpis na bloga :)

Lista poniżej, ja tylko odniosę się do padającego czasem w tych kwestiach pytania p.t. „a czemu mnie tego nie uczyli na ekonomii”. Cóż, są tu dwie kwestie. Po pierwsze – rozmawiałem na ten temat ze znajomym ekonomistą i on powiedział, że jego uczyli, ale bez problemu może sobie wyobrazić ludzi, których tego nie uczyli, bo wybrali inną specjalizację – ba, zna ludzi którzy przeszli przez ekonomię nie umiejąc liczyć. Po drugie i istotniejsze – to są w dużej mierze nowe nurty w ekonomii. Zaczęły się pojawiać na przelomie XX/XXI wieku, „wybuchły” do popularnej świadomości po kryzysie w 2008. Mamy tu więc klasyczną zmianę paradygmatu – „starzy” trzymają się tego, co znają, „młodzi” (w cudzysłowie, mowa o 40-50 latkach) wchodzą ochoczo w ten nurt i dostrzegają jego siłę. Jeśli więc ktoś kończył studia przed, powiedzmy, 2010 to szanse, że się z tym spotkał były jeszcze mniejsze. Tylko co z tego, skoro już w 2012 stało się to podstawową kwestią którą rozważają takie instytucje jak MFW czy BŚ?

Wiem, że materiał zawarty poniżej to kawał czytania, jeśli macie wybrać z tego część, wybrałbym raporty MFW + „Źli Samarytanie”. A dla tych, dla których i tak to tl;dr („za długię:nie czytam”) cóż, krótkie podsumowanie na samym końcu.


Austerity The History of a Dangerous Idea

https://global.oup.com/academic/product/austerity-9780199389445?cc=pl&lang=en

Historia polityki oszczędności wraz z jej ideologiczno-religijnymi uwarunkowaniami


New Structural Economics : A Framework for Rethinking Development

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19919

Głowny ekonomista i wiceprezes Banku Światowego, o tym, że kraje rozwijające się potrzebują wsparcia państwa do skutecznej rywalizacji na globalnych rynkach, przynajmniej do pewnego poziomu rozwoju.


One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth

https://drodrik.scholar.harvard.edu/publications/one-economics-many-recipes-globalization-institutions-and-economic-growth

Książka, która wyprzedziła kryzys i analizowała jak wzorce neoliberalne w gospodarce w wielu krajach dawały efekty odwrotne od zamierzanych. Zamiast tego biedne kraje powinny skupić swoją politykę nie na naśladowaniu innych krajów, a na skupieniu na swoich konkretnych ograniczeniach i możliwościach.


World Economic Outlook (WEO) Coping with High Debt and Sluggish Growth

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/

Analiza IMF n.t. skuteczności polityki oszczędności, która wskazuje, że strategia ta była samobójcza. W sytuacji stagnacji gospodarczej cięcie wydatków państwa pogłębia stagnację, a skuteczną strategią jest podtrzymanie lub wręcz podniesienie wydatków państwa jako metoda na nakręcenie gospodarki.


Redistribution, Inequality, and Growth

http://www.gsdrc.org/document-library/redistribution-inequality-and-growth/

Analiza IMF pokazująca, że niskie nierówności przekładają się na szybszy wzrost gospodaczy, a redystrybucja sprzyja wzrostowi (za wyjątkiem sytuacji ekstremalnych).


Inequality and Labor Market Institutions

http://www.elibrary.imf.org/abstract/IMF006/22595-9781513577258/22595-9781513577258/22595-9781513577258.xml?rskey=ijouMJ&result=5&redirect=true&redirect=true

Analiza IMF pokazująca, że uealstycznienie rynku pracy i spadek uzwiązkowienia bezpośrednio przekłada się na wzrost nierówności (a z Redistribution, Inequality and Growth wiemy, że w efekcie też na pogorszenie wzrostu gospodarczego)


Wage-led Growth: An equitable strategy for economic recovery

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_218886/lang–en/index.htm

Analiza tego, w jaki sposób polityka gospodarcza skupiona na podwyższeniu płac, zamiast na podwyższeniu PKB może stanowić skuteczniejszą podstawę do trwałego rozwoju gospodarczego.


Performance for Pay? The Relation Between CEO Incentive Compensation and Future Stock Price Performance

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572085

– pensje prezesów firm są negatywnie skorelowane z zyskami firm. Jest to bezpośrednio powiązane z presją akcjonariuszy na szybkie zyski. Im więcej zarabia prezes, tym silniej się tej presji poddaje, podejmując decyzje korzystne dla firmy krótkoterminowo, ale bolesne długoterminowo.


Kapitał w XXI wieku

https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/kapital-xxi-wieku-thomas-piketty-9#.Wp_mBnwiEdU

Klasyczny, choć dość ciężki tom, skupiony na historycznych nierównościach i braku realnych awansów społecznych – jak również konsekwencjom takiego stanu rzeczy oraz czynnikom, które temu przeciwdziałały.


Źli samarytanie

https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/zli-samarytanie-ha-joon-chang-384#.Wp_mFnwiEdV

Bardzo dobre wprowadzenie do wielu z poruszanych tematów


Polarized america: The Dance of Ideology and Unequal Riches

https://mitpress.mit.edu/books/polarized-america

W jaki sposób nierówności przełożyły się na rosnącą polaryzację sceny politycznej i rozbicie samego sedna demokracji – zanika ciągłość społeczna.


Cash Transfers and Temptation Goods A Review of Global Evidence

http://documents.worldbank.org/curated/en/617631468001808739/Cash-transfers-and-temptation-goods-a-review-of-global-evidence

Analiza banku światowego, pokazująca, że -wbrew popularnej opinii – transfery socjalne niemal wcale nie trafiaja na tzw. temptation goods, takie jak alkohol czy papierosy, albo wręcz zmniejszają ogólne spożycie takich dóbr. (Co jest tylko pozornie paradoksem – dla wielu osób takie używki są metodą radzenia sobie ze stresem, a brak pieniędzy jest silnym stresorem. Gdy mają więcej pieniędzy, mniej się stresują, mniej piją/palą/ćpają.)


Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient:Evidence from Cash Transfer Programs Worldwide

http://economics.mit.edu/files/10861

Systematyczny przegląd badań pokazujący, że programy socjalne nie przyczyniają się do wzrostu bezrobocia


Entrepreneurship and Public Health Insurance

http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=50691

Jedno z wielu badań pokazujących, że rozbudowany socjal sprzyja przedsiębiorczości. (Bo potencjalni przedsiębiorcy są bardziej skłonni zaryzykować założenie nowego biznesu jeśli wiedzą, że w razie porażki nie skończą na samym dnie.)


Wersja tl;dr

Koncepcja p.t. państwa powinny przede wszystkim oszczędzać i redukować wydatki, zwłaszcza na tzw. socjal, jest w dużej mierze oparta na moralności protestanckiej, zwłaszcza kalwińskiej. W rzeczywistości taka polityka sprzyja pozycji rynkowej bogatych krajów, kosztem krajów rozwijających się. Zamiast jednego modelu ekonomicznego wrzucanego dla każdego państwa, każde państwo powinno indywidualnie analizować swoją sytuację i potrzeby – niektóre potrzebują więcej socjalu i większych wydatków państwowych, inne mniej.

Obecna sytuacja (niskie i mało progresywne podatki, niski socjal) prowadzi do szeregu problemów. Brak socjalu wbrew popularnym wyobrażeniom skłania do unikania działań przedsiębiorczych, gdyż założenie własnej firmy jest w tych warunkach zbyt niebezpieczne, lepiej pracować na etacie. Z kolei programy socjalne nie przekładają się na wzrost bezrobocia, mogą się nawet przekładać na spadek spożycia używek typu alkohol czy narkotyki, dając np. niezbędne środki by dana osoba dokształciła się i przebranżowiła, zamiast tkwić w marazmie. Cięcie wydatków na socjal okazuje się z kolei bezpośrednio przekładać na spadek tempa rozwoju gospodarki.

Z perspektywy gospodarki, niższe nierówności przekładają się na szybszy wzrost gospodarczy. Dla ich uzyskania przydaje się polityka gospodarcza skupiona na wzroście płac, a nie na wzroście PKB, gdyż to drugie nie jest proporcjonalnie dzielone między wszystkich uczestników rynku. Cenne jest też uzwiązkowienie i ograniczenie elastyczności rynku pracy -gdyż jego duża elastyczność i brak uzwiązkowienia przekładają się na niższe pensje poprzez silniejszą pozycję negocjacyjną praconabywców.  Istotne wydaje się być również promowanie bardziej progresywnych podatków i/lub silnie progresywnego podatku od majątku (który jest dużo mniej mobilny niż dochody). Jest to o tyle istotne, że dochody z majątku rosną szybciej niż dochody z pracy, więc osoby już majętne, nawet nie pracując, będą -bez interwencji państwa – zagarniały coraz większy kawałek globalnego tortu. Co istotne, wbrew popularnym wyobrażeniom, pensje naprawdę nie są powiązane z wartością pracownika na rynku – np. pensje prezesów wielkich firm okazują się być odwrotnie skorelowane z wynikami tych firm. Im więcej prezes zarabia, tym gorzej ma się firma pod jego rządami (zapewne w wyniku podejmowania krótkoterminowych decyzji dla zadowolenia akcjonariuszy skupionych na szybkim wzroście wartości akcji i ignorujących ich większy długoterminowy spadek).

A, jeszcze jedna istotna kwestia – im większe nierówności, tym mniejszy kontakt przedstawicieli różnych grup społecznych ze sobą i tym większa tendencja do zamykania się we własnych bańkach społecznych i polaryzacji opinii politycznych, tudzież stereotypizacji innych grup („chołota, dziecioroby i darmozjady” vs „łżelity”).

To krótkie podsumowanie, ale naprawdę zapraszam do lektury oryginałów.Gry Planszowe w Szkoleniach - eksperymentalne szkolenie n.t zastosowania machanizmów gier planszowych w szkoleniach rozwojowych, połączenie lat pasji trenerskiej i planszówkowej. 15 kwietnia 2018, Warszawa. Do 25 marca w przedpłacie tylko 350 zł!

 


Jeśli lubisz te materiały, polub i fanpage bloga :)


Podziel się tym tekstem ze znajomymi:
Następny wpis
Poprzedni wpis
 • mikidiki

  Ale dlaczego właściwie nierówności są problemem? Nie widzę w tym żadnego uniwersalnego problemu. Gdyby przyjąć perspektywy ewolucjonistyczną to problemem są raczej kraje w których są zbyt niskie nierówności. Osobiście jestem nihilistą i nie uważm że istnieje jakiś uniwersalny system etyczny, ale nie sposób nie zauwazyć, że każda bez wyjątku etyka czy system wartości – podlega uniwersalnym prawom ewolucyjnym, którym jedynym celem jest rozmnażanie. Może to kogoś oburzyć, ale niskie nierówności, zbyt duża inteligencja i powszechność wykształcenia oraz inne wartości wspołcznesnej kultury zachodniej – nie służa rozmnażaniu i są w tym sensie autodestrukcyjne. Diluj z tym :)

  „Brak socjalu wbrew popularnym wyobrażeniom skłania do unikania działań przedsiębiorczych, “

  Ale to nie prawda. :) Wystarczy podać przykład wiekszości krajów azjatyckich, gdzie inicjatywa przedsiebiorcza tętni życiem i niejeden zachodni kraj mógłby o tym tylko pomarzyć.

  „, pensje naprawdę nie są powiązane z wartością pracownika na rynku – np. pensje prezesów wielkich firm okazują się być odwrotnie skorelowane z wynikami tych firm.”

  Ale jak chcesz ustalić obiektywną wartość pracy pracownika na rynku? To utopia i przypomina smutne czasy gospodarki centralnie sterowanej. Wtedy również planiści serwowali nam obiektywny system cen. Wartość rynkowa jest czysto subiektywna a jeśli uda ci sie zbudować taki model obiektywnej wyceny na rynku (a mamy piekne tradycje z tym związane np. Lange. Pomimo, że polski komunista to trzeba przyznać, że był bardzo zasłuzony w tym wzgledzie) to aspirowałbyś z całą pewnością do Nobla. :)

  • Ja rozumiem, że przeczytanie przedstawionych publikacji jest problemem, ale przeczytaj choćby sekcję tl;dr, tam masz wymienione punkt po punkcie czemu nierówności są problemem. I to dla wszystkich, zmniejszając, skoro chcesz się na ewolucje powoływać, zdolności rozmnażania całego gatunku.

   I sorry, dyskusja pt. „podam przykład z takmisiewydaje” vs przedstawione badania nie przejdzie. Badania jasno mówią, że to co Ci się wydaje nieprawdą jest prawdą. Masz do wyboru – zmienić zdanie, przedstawić badania mówiące co innego albo uparcie tkwić w swojej wizji. W tym trzecim przypadku nie dogadamy się i nie marnujmy wzajemnie swojego czasu.

   • mikidiki

    Problem nierówności to temat trochę przegadany (moda intelektualna), bo milcząco się zakłada, że jest to problem uniwersalny. Np. na hierarchiczne społeczeństwo też znajdzie sie dane, aby potwierdzić zalety społeczeństwa hierarchicznego? I co w związku z tym? Jak zestawimy dwóch ideologów: równość vs hierarchia – to dopiero ładnie widać jak jałowe są to dyskusje i przyjęcie danej perspektywy jest czysto arbitralne.

    Nie chce wchodzić w politykę, dlatego dotykam nierówności od strony ewolucjonistycznej. Możemy oprzeć społeczeństwo na dowolnie fajnie brzmiących hasełkach ale faktem jest, że jeśli dany system etyczny zmniejszy fitness ewolucyjny danej populacji to albo populacja ulegnie procesowi wymierania albo stopniowo zostanie wyparta przez populacje stosujące lepszy system etyczno-społeczny (czyli taki, który bardziej skłania do reprodukcji). Daleko mi do konserwatyzmu ale nie sposób zauważyć, że wiekszość danych wskazuje, że najbardziej dogodne warunki motywujące społeczeństwo do rozmnażania są w kulturach gdzie rządzi twardogłowy konserwatyzm (silne nierówności, fanatyzm religijny, nietolerancja homoseksulizmu, niskie wykształcenie danej populacji, mizoginizm i tym podobne sympatyczne sprawy, które są dokładnym zaprzeczeniem wartości lewicy :) ). Lewica w tym momencie przeintelektualizuje cały problem i troche trąci pieknoduchostwem, bo co z tego, że bedzie fajnie przez jakiś okres czasu, skoro z długoterminowej perspektywy takie wartości mogą okazać się autodestrukcyjne i nie ma przed nimi żadnej przyszłości. Wiem, optymizmu lewicy nigdy nie brakowało, stąd ta skłonnośc do utopii i marginalizowanie socjobiologii.. :)

    Jeśli popatrzymy na to czysto realistycznie to istnieją silne przesłanki, że system etyczny lewicy predzej czy poźniej poniesie sromotną porazkę na kanwie doboru kulturowego. Ludy barbarzyńskie beda zdobywać przewagę ewolucyjną nad zdawałoby sie „wyższą” cywilizacją zachodnią. Niewątpliwie zaletą lewicy była skłonnośc do marzycielstwa, co pozwalało poprawiać w krótkim czasie byt milionów ludzi, ale kompensowali to beznadziejnym oderwaniem od rzeczywistości w kwestiach społecznych.

    „przeczytaj choćby sekcję tl;dr, tam masz wymienione punkt po punkcie czemu nierówności są problemem”

    Znam część z tych badań – część z nich napewno ma solidne uzasadnienie, dlatego wypowiadam się o tej części, gdzie wnioski idą moim zdaniem zbyt daleko. Np. dowodzi się, że tam gdzie niższe nierówności tam niska przestepczość. Jednak z surowych danych nie wynika, że to jedyny mozliwy wniosek. Po pierwsze, znajdujemy kraje, gdzie jest spora nierówność a zjawisk kryminalnych prawie wcale np. Singapur czy Dubai. Poza tym to co jest identyfikowane z nierównościami może być związane z innym czynnikiem a nierówność może być tylko czynnikiem towarzyszącym. Np bieda może być czynnikiem sprawczym lub nierówność w jakimś jednym aspekcie np. w edukacji.

    „I sorry, dyskusja pt. „podam przykład z takmisiewydaje” vs przedstawione badania nie przejdzie”

    Od strony metodologicznej wystarczy podać jeden opozyjny przypadek, żeby odrzucić hipoteze, że socjal to istotny warunek dynamiki przedsiebiorczej. Taki kraj jak Tajlandia, gdzie socjale praktycznie nie istnieją a inicjatywa przedsiębiorcza jest znacznie wyższa niz w Europie. Kwestionujesz, że wiekszość krajów azjatyckich nie wyróżnia się niczym szczególnym pod wzgledem niskiego socjalu lub jego braku oraz tempa podejmowanych inicjatyw przedsiebiorczych?

 • Radek

  to uczucie kiedy założenia tych badań są jeszcze mniej wiarygodne niż dowodzona teza.

  • To uczucie, gdy badania nie pasują do światopoglądu i trzeba racjonalizować czemu badania są bee :D

 • Mirosław M

  Może to niepopularne na tym blogu ale jestem sceptyczny wobec tych badań i wszystkich innych produkowanych w ekonomii. To forma kreatywnego cherry pickingu. Jeśli te badania są takie prawdziwe to dlaczego nie zgadzają się np. z rankingami wolności gospodarczej. Też oparte na profesjonalnie robionych badaniach z peer review. Pierwsza dzisiątka to: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Australi, Irlandia, Estoni, Wielka Brytania, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  Poza tym, skoro główną winą powstawania nierówności jest nadmiar kapitalizmu i wolnego rynku – to dlaczego panstwa skandynawskie są w czołówce europejskiej jesli chodzi o wolność gospodarczą? Odkąd zajmuje się spekulacją giełdową już dawno porzuciłem złudzenia, że ekonomia to nauka. Jest to rodzaj myślenia heurystycznego i każdy sobie to uświadamia, gdy musi położyć nie małe pieniądze na stół, gdy spekuluje na giełdzie. AT w ekonomii to wręcz zakrawa o astrologie i profesorowie powinni za to bęknąć w jaki sposób się wykłada dzisiaj AT na SGH. Oczywiście ekonomiści niczym nie ryzykują – wrecz dostają za to granty i poparcie stronnictw politycznych – dlatego tak łatwo im produkować setki “twardych” danych, bo w razie jak coś nie zadziała można wytłumaczyć się nieliniowoscią zjawisk ekonomicznych.

  • Bo w rankingach wolności gospodarczej wysoka redystrybucja dochodu czy silne prawa pracownicze nie są problemem? Co z kolei sprawia, ze cała Twoja argumentacja się rozsypuje? ;)

   • kotekkkk

    Zgadzam się z Mirosławem. Gdyby serio potraktować te badania to wystarczy, że każde państwo podniosłoby podatki, podwyższyło socjale, wprowadziło rozbudowane prawo pracownicze, zwiekszyło dług publiczny – żeby zaprowadzić kraine mlekiem płynącą. A później mamy różne kryzysy w Grecji i nie tylko. Pomijając dziecinność takiego myślenia to jednak prawa ekonomiczne są znacznie bardziej zlożone. Coś co zadziałało w bogatym kraju, niekoniecznie zadziała w biedniejszym – wrecz może się okazac gorzkim zderzeniem z rzeczywistością. Zawsze mnie bawiło wsród polityków przekonanie, że istnieje świety Graal – prosta recepta na wszystkie problemy swiata.
    A granie na giełdzie propsuje, uczy duzo pokory wobec wiedzy jaką sie posiada. Ja dopiero zaczynam.

    • Ciekawe, że akceptujesz brak jasnych zasad dla wszystkich państw gdy mówią one „mniej neoliberalizmu”, ale nie przeszkadza Ci ten sam brak jasnych zasad gdy mówią one „więcej neoliberalizmu” – bo to jest wszak default który nas doprowadził do obecnej sytuacji.

     I litości z Grecją – Grecja, Irlandia itp, dostały rykoszetem jako państwa peryferyjne, a potem zostały dobite austerity i to było sedno ich problemu.

     Współczesny welfare state nie zaczął się w latach 90-tych, tylko doskonale się miał w latach 40-70 zanim został zdekonstruowany przez ideologię neoliberalistyczną :)

     • kotekkkk

      Hipotez na to co dobiło Grecje jest przynajmniej kilka i na wszystko są dane. Nie zmienia to, że Grecja spełniła wszystkie punkty jakie wymieniłeś: były tam rozbudowane prawa pracownicze, podwyższali podatki, socjale i dług publiczny. Podobny case przecież był w Portugalii i Hiszpanii – może nie tak ekstremalny ale jednak.

      Do tego dochodzi szachowanie wszedzie skandynawią przez środowiska zajadłych lewicowców. Jak się okazuje z wolnością gospodarczą nie jest wcale u nich tak źle, poza tym deficyt i dług publiczny pilnują wzorowo oraz ta niespotykana nigdzie na świecie transparetność instytucji publicznych, gdzie nawet email z ministerstwa bywa upubliczniony. W takim kraju aż by sie chciało płacić podatki, bo w świadomości skandynawskiej mają wbite, że władza jest sługą obywatela a nie odwrotnie.
      Zresztą z wysokimi podatkami nie jest u nich wcale tak różowo. To mit. W ostatnim czasie najlepsze firmy wybywały ze Skandynawi zagranice ( Ikea, Saab, Nokia, Volvo itd.)
      Poza tym co Arturze sadzisz o zasadzie Pareta w kwestii nierówności? Ona doskonale tłumaczy skąd się bierze big gap w kontekście nierówności. Wynika to z pewnej regularności struktury gospodarki i nawet niewskazane jest mieszać za bardzo w tym względzie.

     • kotekkkk

      Hipotez na to co dobiło Grecje jest przynajmniej kilka i na wszystko są dane. Nie zmienia to, że Grecja spełniła wszystkie punkty jakie wymieniłeś: były tam rozbudowane prawa pracownicze, podwyższali podatki, socjale i dług publiczny. Podobny case przecież był w Portugalii i Hiszpanii – może nie tak ekstremalny ale jednak.

      Do tego dochodzi szachowanie wszedzie skandynawią przez środowiska zajadłych lewicowców. Jak się okazuje z wolnością gospodarczą nie jest wcale u nich tak źle, poza tym deficyt i dług publiczny pilnują wzorowo oraz ta niespotykana nigdzie na świecie transparetność instytucji publicznych, gdzie nawet email z ministerstwa bywa upubliczniony. W takim kraju aż by sie chciało płacić podatki, bo w świadomości skandynawskiej mają wbite, że władza jest sługą obywatela a nie odwrotnie.
      Zresztą z wysokimi podatkami nie jest u nich wcale tak różowo. To mit. W ostatnim czasie najlepsze firmy wybywały ze Skandynawi zagranice ( Ikea, Saab, Nokia, Volvo itd.)
      Poza tym co Arturze sadzisz o zasadzie Pareta w kwestii nierówności? Ona doskonale tłumaczy skąd się bierze big gap w kontekście nierówności. Wynika to z pewnej naturalnej struktury gospodarki i nawet niewskazane jest mieszać za bardzo w tym względzie.

     • Tyle, że do Twojego modelu nie pasuje Irlandia, a ona dostała dokładnie tak jak Hiszpania, Portugalia i Grecja – ergo, Twoja argumentacja jest chybiona.

      Skandynawia – mylisz wolność gospodarczą z ideologią neoliberalną. A Skandynawia zaczęła swoje programy społeczne bynajmniej nie mając takiego balansu długu publicznego – NAJPIERW mieli socjal, później solidne dochody państwa, nie vice versa. Pozostałe argumenty, o świadomości itp. to non sequitur w dyskusji.

      Zasada Pareto również jest non sequitur.

      Fuck, ludzie, zamiast tu ze mną dyskutować i wylewać swoje ideologie czemu to nie może tak być, weźcie przeczytajcie 1-2 źródła z podanych powyżej (niektóre, jak raporty MFW są dostępne gratis online) i wtedy wróccie do dyskusje. Nie marnujmy swojego czasu.

 • borq

  Artur czy jesteś w stanie po przeczytaniu tego wszystkiego wyciągnąć praktyczne wnioski w odpowiedziach na np takie pytania:
  1. Czy danie 1zł żebrakowi spod centralnego jest dobre, bo zmniejsza jego stres związany z przeżyciem kolejnego dnia i możliwe, że faktycznie nie wyda tego na flaszkę tylko z czasem wydostanie się ze swojej pozycji?
  2. Czy janosikowe/500+/inne tego typu w Polsce są racjonalne?
  3. Co do pensji prezesów to wydaje mi się dość ekstremalnym przykładem. Wydaje mi się jednak, że pensje pracowników powiedzmy od sprzedawców do kierowników i różnych niszowych specjalistów mniej więcej odzwierciedlają wartość pracowników. Co myślisz o tym?
  4. Czy podatki rzędu 70% dla bardzo bogatych faktycznie miały by sens? Nie spowodowałoby to po prostu ucieczki takich ludzi do innych krajów? Tak samo z podatkami od wielkich majątków?

  Generalnie to co piszesz (wyciągasz z przytoczonych publikacji) jest bardzo ciężko strawne – burzy mój światopogląd :) Po prostu bardzo trudno dopuścić w swojej głowie, że rozdawanie własnych ciężko zarobionych pieniędzy na socjal dla tych wszystkich „nierobów” jest mimo wszystko racjonalne.

  • 1. Nie, bo to case zupełnie nie związany z nierównościami :) Żebracy pod Centralnym to akurat nieźle zorganizowana grupa wyciągająca sporo ponad średnią krajową http://www.focus.pl/artykul/bogaty-jak-zebrak-najlepsi-zebracy-zarabiaja-jak-menedzerowie
   2. To zależy w jakim celu. (Janosikowe jest też nieco inną kwestią, bo dochody gmin działają nieco inaczej niż jednostek, więc skupmy się na 500+) Jeśli w celu zwiększenia dzietności, to nie jest racjonalne, nie działa. Jeśli jako program walki z nierównościami – nie jest idealny, ale ogólnie ma sens. (I jest to kwestia w której zmieniłem zdanie w konfrontacji z faktami.)
   3. Wciąż nie. Sorry, pielęgniarka daje społeczeństwu nieporównywalnie większą wartość niż makler bankowy :)
   4. Takie podatki już były – np. 92% w USA. Ich główną funkcją NIE JEST żeby były płacone. Ich główną funkcją jest wpływ na politykę wydawania pieniędzy – np. po zniesieniu tego szczebla, płace prezesów korpo poleciały w górę na łeb na szyję. Bo wcześniej radzie trudno było uzasadnić danie prezesowi podwyżki 8 tys i zapłacenie z tego 92 tys do skarbu państwa – lepiej było tych 100 tys podzielić między szeregowych pracowników. Mimo takich podatków jakoś ludzie z USA nie uciekali podatkowo ;) Jasne, jednostki mogłyby próbować i byłoby to nagłaśniane, ale chodzi o wpływ systemowy.

   A jeśli chodzi o ucieczkę z majątkiem – cóż, jak? Musieliby spieniężyć nieruchomości, udziały w firmach, itp… co doprowadziłoby do zmniejszenia ich wartości i sprzedaży za dużo niższe ceny i byłoby inną formą takiego samego efektu – a kosztowałoby ich dużo więcej.

   Co do światopoglądu, spox, rozumiem. Przeszedłem tą samą drogę, wiem jak to jest ciężko, zwłaszcza, że mam dość blisko przykład takiej sytuacji w zasadzie beznadziejnej. Ale trzeba mieć świadomość, że tacy stereotypowi „nierobi” to 1-2% społeczeństwa. Dużo więcej jest osób, których potencjał, ze względu na nierówności, się potężnie marnuje, ze szkodą dla nas wszystkich.

   • Adrian Wołczuk

    Argument z okresem wysokich podatków w USA przytaczasz Artur często ale pytanie, czy w USA kiedykolwiek był rozbudowany socjal?

    • kotekkkk

     Przecież tych podatków nikt prawie nie płacił poza budżetówką i dotowanymi firmami głównie z branży militarnej ( perpetum mobile w praktyce ). W UK za rzadów lewicy z 75% podatkiem było podobnie i był nawet znany case z Beatlesami i Stonsami, którzy powiedzieli sorry winnetou kapitanowi państwo.

     • Podatków tych prawie nikt nie płacił, ale z innych przyczyn – po prostu zarządy korpo nie ustalały takich pensji, redystrybucja następowała wewnątrz firmy. I o to chodziło.

      I bez przykładów z artystami – jaki promil wszystkich zarabiających krocie to Stonesi czy Beatelsi? No właśnie. Anegdoty nie są poważnym argumentem.

    • Koziolek666

     była rozbudowana redystrybucja za pomocą np. inwestycji publicznych. NASA samo z siebie na Księżyc nie poleciało.

     • Radek

      co do NASA to elon musk zrobił to taniej i bardziej spektakularnie :p

     • Koziolek666

      Oczywiście prowadząc od początku pełne R&D dotyczące napędów rakietowych, bezpieczeństwa lotów, systemów sterowania, systemów łączności, systemów podtrzymywania życia, mechaniki, materiałów, itd, itp.
      Musk jedynie wykorzystuje to co NASA i inne organizacje rządowe opracowały od zakończenia IIWŚ.

     • Radek

      no wykorzystuje i co z tego? Tak działa gospodarka, że korzystasz z tego co jest. Nie zmienia to faktu, że robi to taniej i bardziej efektywniej zarządza inwestycjami kosmicznymi niż NASA.

     • Koziolek666

      Nie możesz mówić, że robi coś taniej i efektywniej skoro nie ponosi KOSZTÓW, które ponosi NASA, a z których to efektów on korzysta.
      To trochę jak leżenie w cieniu drzewa, o które dba sąsiad.

      BTW, SpaceX wziął prawie 5 mld dolarów od państwa w postaci dotacji (taki socjał dla przemysłu) http://www.latimes.com/business/la-fi-hy-musk-subsidies-20150531-story.html

     • Radek

      ale NASA też by nie było, gdyby XIX wieczni kapitaliści i wynalazcy nie dokonali postepu technologicznego. Nie rozumiem twojej logiki. Istotą jest to, że Elon zrobił to taniej niż robi to NASA. Tylko tyle napisałem.
      SpaceX dostał dotacje (nie znowóż takie duże – spokojnie inwestorzy lub fundacja mogłaby się na to złożyć) a nie powinien ich dostawać. Jeśli prywatny biznes nie byłby w stanie zrobić tego bez dotacji – to znaczy, że jeszcze nie stać naszą cywilizacje na takie luksusy.

     • Tyle, że nie :) To nie XIX wieczni kapitaliści robili taki postęp techniczny. Większość XIX i (zwłaszcza) XX-wiecznego postępu technologicznego finansowało państwo właśnie. W tym wszystkie technologie rodem z NASA.

      I nie, Elon nie zrobił tego taniej niż NASA. Elon był de facto podwykonawcą NASA -to co zrobił, idzie na ich konto.

      Dotacje nie tak znowu duże? Inwestorzy lub fundacja mogliby się zrzucić? Może i mogli… tyle, że się nie zrzucili. I by się nie zrzucili. Bo to inwestycja zbyt wysokiego ryzyka i zbyt niskich zwrotów.

      A argument typu „Jeśli prywatny biznes nie byłby w stanie zrobić tego bez dotacji – to
      znaczy, że jeszcze nie stać naszą cywilizacje na takie luksusy.” jest tak naiwnym „żaden prawdziwy szkot”, że szczęka opada.

      A może zamiast tego „Jeśli prywatny biznes nie byłby w stanie zrobić tego bez dotacji – to
      znaczy, że prywatne biznesy są do kitu w zakresie tego, co się faktycznie liczy dla rozwoju cywilizacji”? Delikatnie mówiąc dowodów na moją wersję jest więcej, niż na Twoją, która jest oparta na ideologicznej mantrze p.t. „prywatne robi najlepiej”. Tyle, że jak pokazują badania (w tym przytoczone) nie robi :)

     • Radek

      „shit coiny” na kryptowalutach zbierają więcej niż ta dotacja. Znacznie bardziej ryzykowne a SpaceX to jednak namacalne przedsiewziecie, które bombe marketingową ma na starcie. Natomiast to co piszesz o XIX wiecznych wynalazkach zakrawa o statolatrie. Państwa – w przypadku większości wynalazków praktycznie w ogóle nie było – czasem jedynie miało swój udział przy implementacji technologii. Jeśli państwo jest takie dobre, to dlaczego w każdym kraju komunistycznym było tak źle pod wzgledem użytecznych innowacji?

      I możesz rozjaśnić dlaczego wykpiwasz moje stwierdzenie, że czasem nie stać nas na luksusy? Na Marsa też dawno moglibyśmy polecieć z załogą, gdyby państwa zabrały z ciezko wypracowanych dochodów wiecej podatków. Czy uważasz, że jest to etyczne, żeby kosztem podatników zaspokajać fanaberie wąskiej grupki psychofanów kosmicznych wojaży? Cywilizacja by się od tego nie zawaliła jakby poczekano aż technologia bardziej się rozwinie i koszty implementacji spadną.

     • Serio podajesz przykład absurdalnych baniek w których oczekiwane są powalające krótkoterminowe zyski jako argument? Bądźmy poważni.

      Radek – dostałeś badania, po prostu. Chcesz argumentować – podaj kontrbadania. Szanujmy swój czas. Albo przynajmniej szanuj mój. Nie jesteś mądrzejszy od nauki – jakkolwiek Ci się to może wydawać.

      I doucz się przy okazji historii i zaangażowania państwa w większość wynalazków. Jest w 100% odwrotnie jak piszesz – to biznes prywatny wchodzi na etapie najbardziej zyskownym, czyli implementacji technologii. Cały rozwój technologiczny to właśnie państwo. Argument o komunizmie to non sequitur w temacie.

      Twoje stwierdzenie wykpiwam, ponieważ nie jest podparte argumetami, tylko ideologią – moje przynajmniej jest podparte konkretnymi dowodami (bo są badania pokazujące drastyczną słabość biznesu prywatnego w tworzeniu realnie nowych technologii, co wynika z tego, że podstawowe badania, najbardziej kosztowne, są zarazem najbardziej ryzykowne i akcjonariusze nie chcą tak ryzykować). Twoje nie ma niczego na podparcie i próby zmiany tematu na etykę nic nie zmieniają. Nie ma żadnego powodu by twierdzić, że to kwestia „luksusów” a nie słabości biznesu prywatnego – to idiotyczny aprioryzm, który przyjmujesz bez uzasadnienia :)

      „Cywilizacja by się od tego nie zawaliła jakby poczekano aż technologia bardziej się rozwinie i koszty implementacji spadną.” Ten argument jest tak absurdalny, jak tylko się da. A co konkretnie wywołuje rozwój technologii i obniżkę kosztów implementacji? Magicznie sama się dzieje? Czy może robią to kolejne iteracje – wymagające kosztów -danej technologii? :D

     • Radek

      Nie wiem skąd wiesz jaka jest statystyka oczekiwań na kryptowalutach. Na takiej wiedzy można byłoby już zarobić miliony, gdyby była rzeczywiście pewna. Zresztą nie ma to najmniejszego znacznia – dałem ci prosty przykład, że inwestycje wysokiego ryzyka zbierają znacznie więcej, niż dotacja dla SpaceX. Tobie to nie pasuje do tezy a więc desperacko szukasz powodów, żeby nie przyjąc tego do wiadomości. Ziew..Jesteś tak przewidywalny w każdym poście, że równie dobrze mógłbym sobie sam wymyślać kontr-tezy do moich tez.

      Co do badań, to już ci napisałem, że są one dla mnie mniej wiarygodne niż dowodzona teza i nie dlatego, że mam takie widzimiesie, ale dlatego, że jako programista Big Data wiem na czym takie badania polegają. W Big Data nie chodzi oto, żeby rozumieć skąd się biora prawidłowości – skupia się tylko na szukaniu silnych korelacji i zakłada, że istnieje duże prawdopodbiestwo, że wynik się powtórzy (czysta wiara, że przeszłość danego odcinka czasu bedzie podobna do przyszłości). Nie ma tu żadnego odkrycia przyczyn zachodzącego fenomenu. Ktokolwiek racjonalizuje te korelacje (bez poprzedzenia ich skonstruowaną wcześniej teorią) uprawia pseudonauke z perspektywy każdego naukowca, który zajmuje się profesjonalnie Big Data.
      Przewidywanie zjawisk i rozumienie przyczyn bierze się z aprioryzmu a nie surowych danych. Same dane podlegają teoriom, które mają naturę czysto aprioryczną. Pokaż mi w tych badaniach porządną strukturę aprioryczną to pogadamy, bo ja tam nic takiego nie widze a z dwoma się dość dobrze zapoznałem. Dane empiryczne opisują przeszłość i można podać dziesiątki przykładów, kiedy mielismy silne korelacje przez kilkadziesiąt lat a później tendencja odwracała sie w zupełnie drugą stronę. Ot, dzień powszedni w Big Data.

      I mała uwaga, zarzucasz każdemu kto się z tobą nie zgadza ideologizacje a sam podchodzisz do tego delikatnie mówiąc stronniczo.. Cokolwiek by nie napisać i jakiekolwiek dane ci nie podać – ty z miejsca je odrzucasz nie przyjmując nawet do wiadomości, że mogłaby to być chociaż alternatywna hipoteza. Natomiast podważenie twoch twardych danych to wręcz obraza majestatu. Nauka nie opiera się na potwierdzaniu teorii jak się wydaje laikom, ale na obalaniu i nieustannym kwestionowaniu. U ciebie jak widać wciąż pokutuje XIX wieczny mit, że nauka zajmuje się potwierdzaniem teorii.

      No i chiałbym wiedzieć z jakiej to literatury akademickiej czerpiesz wiedze, że wynalazki XIX wieczne tworzyło państwo. Czytałem dwóch wybitnych historyków gospodarczych i zaden z nich nie potwierdza tych rewelacji (Ferguson i McCloskey). Takie rewelacje moga się tylko pojawiać w niszowych nurtach marksistowskich czy faszystowskich (statolatria na pełnej k*wie). Obawiam się nawet, że wiekszosc marksistów specjalizujących się w historii gospodarczej również by się z tobą nie zgodziło, że głownym udziałowcem powstawania wynalazków było państwo.

     • Adrian Wołczuk

      NASA to nie socjal.

     • Koziolek666

      To redystrybucja. W dodatku biorąc pod uwagę, że zamiast „zasiłek” mówimy „stypendium”, to nadal jest to forma zapomogi ze strony państwa.

     • Adrian Wołczuk

      Redystrybucja polegająca na inwestycjach w infrastrukturę, wojsko czy naukę to nie socjal, a cały tutaj temat jest o zabieraniu bogatym i dawaniu biednym.

     • Tak jak wskazał Koziołek, to redystrybucja jak najbardziej. Co podpada pod szerszą kategorię socjal.

    • W latach 40-70 tak! Potężnie rozbudowany. Choćby ogromny program socjalny dla weteranów II WŚ (fakt, że w większości ograniczony do białych mężczyzn), który pozwolił ogromnym rzeszom ludzi zdobyć wyższe wykształcenie, jakiego nie mieliby szans zdobyć bez wsparcia państwa. To był potężny, masowy program przy którym 500+ to pikuś.

   • kotekkkk

    „po zniesieniu tego szczebla, płace prezesów korpo poleciały w górę na łeb na szyję.”

    a nie było tam przypadkiem płacenia pod stołem?

    ” (I jest to kwestia w której zmieniłem zdanie w konfrontacji z faktami.)”

    Arturze już nie pisz, że kosztowało to od ciebie takiego wysiłku. :) Paradoksalnie PIS maluje się jako najbardziej lewicowa gospodarczo partia III RP. Wstrzelili się w światową koniunkturę mądrale a później będzie jak zwykle gdy oddadzą władzę. I za jakiś czas płacz: ”kiedyś to były czasy a nie czoo terasss” (neoliberałowie właśnie zaciskają pasa).

 • Adrian Wołczuk

  „Obecna sytuacja (niskie i mało progresywne podatki, niski socjal) prowadzi do szeregu problemów. ” Czy w Polsce są niskie podatki i niski socjal? Warto zwrócić uwagę, że w naszym systemie za podatek można uznać praktycznie wszystko poza tym co otrzymujemy na rękę + koszt po stronie pracodawcy. Tak więc z pensji 4 tyś. brutto koszt pracodawcy wynosi 4800, a pensja pracownika na rękę 2800 co daje ok. 41% podatku już dla średnio zarabiających. W przyszłym roku po likwidacji limitu ZUS osoby wpadające w III próg już będą dostawać ok. 35% brutto brutto.

  • Tak. W Polsce realna skala podatkowa jest degresywna – bogatsi płacą na koniec dnia mniej. Socjal również jest niski. I „można uznać za podatek” – tak samo w innych krajach.

   • Adrian Wołczuk

    Przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę podatki są progresywne, być może limit zus jak wskakuje to w niewielkim przedziale pensji średnie „odaninowanie” spada. Podatek liniowy 19% jest jakąś luką ale też nie powszechnie stosowaną. Tak więc podatki nie są dygresywne i przy wykonaniu dokładnego porównania biorącego pod uwagę złożoność naszego systemu na pewno nie jesteśmy rajem podatkowym.

    • Nie. Przy zatrudnieniu o umowę o pracę podatki wciąż są degresywne. Porównaj:
     a) jaki procent PKB otrzymują najmniej, średnio i najwięcej zarabiający
     b) jaki procent podatków płacą

     Gdyby podatki były progresywne b rosłoby bardziej niż liniowo w zależności od a. A tak nie jest. Srsly, google it, artów w temacie z konkretnymi wyliczeniami masz bez liku :)

     • Adrian Wołczuk

      Twoje argumenty a i b nie mają nic wspólnego z definicją podatku degresywnego. A jak googlam to w temacie wyskakuje tylko Morawiecki a propo limitu ZUS, który nota bene nie jest podatkiem.

     • Nope. Moje argumenty to czysta definicja podatku degresywnego. Jeśli grupa 1 zarabia 20% rocznego PKB, ale daje 30% wszystkich wpływów podatkowych, grupa druga zarabia 40% rocznego PKB i płaci 40% całego podatku, a grupa 3 zarabia 40% PKB i płaci 30% całego podatku, to znaczy, że grupa 1, najmniej zarabiająca, subsydiuje grupę3, najwięcej zarabiającą. Czyli czysty podatek degresywny. (Statystyki nieco z głowy, bo nie chciało mi się precyzyjnie szukać, ale to mniej więcej ten zakres w Polsce mamy).

     • Adrian Wołczuk

      Definicja podatku degresywnego (regresywnego) dotyczy wzrostu stopy podatkowej wraz z dochodem i to mamy w PL w przypadku umów o pracę. Może Twoje dane uwzględniają osoby czerpiące dochody z innych źródeł albo jest jakaś fajna optymalizacja podatkowa o której nie wiem. https://uploads.disquscdn.com/images/e5ca43914c67e8769ef6bb7d474dc323d5dcdb8ec896343ed2f16bfb0e589256.png

 • Koziolek666

  Jeszcze „Ekonomia. instrukcja obsługi” gdzie masz wprowadzone podstawowe pojęcia wraz z przykładami jak poszczególne parametry wpływają na cały system.